TN Talent

TN Talent

Talent nerast je odličan za integrisanu proizvodnju od prašenja do tovljenika koji koristi sistem ishrane ad libitum i ima potrebu za efikasnim tovljenicima za tržište svežeg mesa. Talent daje odojke koja imaju visoki prirast i daju polutke dobrog kvaliteta.

  • Učinkovito potomstvo kombinirano s visokim dnevnim prirastom i dobrom pretvorbom hrane
  • Potomci su pogodni za prehranu po sustavu ad libitum
  • Jednaki i vitalni tovljenici
  • Dobra mesnatost i odlične šunke
  • Izvrsne polutke i kvalitet mesa