Njemački test za finalni proizvod: Top Pi je najbolji prema AutoFOM-u

Njemački test za finalni proizvod: Top Pi je najbolji prema AutoFOM-u

Topigs Norsvin Top Pi terminalni nerasti su dobili najviše bodova na AutoFOM-ovom ispitivanju (uređaj koji se koristi za automatsko, ultrazvučno određivanje kvalitete i ocjenjivanje tovljenika na klaonici). To je krajnji rezultat njemačkog Landwirtschaftskammer NRW testa za tovljenike kao finalni proizvod. Finalni proizvod Top Pi prema kategorijama kvalitete Westfleisch-a je za 1,20 €-ra, dok je prema kategorijama kvalitete Tönnies-a za 1,10 €-ra postigao bolju cijenu, nego prosjek kod testiranja. Kod svake majčinske linije koja ja korištena na testiranju Top Pi finalni proizvod je imao najbolji rezultat na AutoFOM-vom ispitivanju u odnosu na ostale linije koja su učetvovale u testiranju.

Sa jedne strane najbolji rezultat na AutoFOM-u i najbolji omjer u proizvodnji, a sa druge strane najbolji dnevni prirast i učinkovita konverzija hrane kod tovljenika je rezultirala time, da su Top Pi potomci postigli najvišu maržu kod hrane. „Predano radimo na razvoju Top Pi-ja zato, da obezbedimo najbolju maržu za naše proizvođače” kaže voditelj njemačkog Topigs Norsvina Eduard Eissing. Jako se radujemo, da je test za finalni proizvod potvrdio, da naši napori na polju uzgoja obezbežuju dodatni profit za naše partnere.

Topigs Norsvin će i dalje da ulaže u uzgojni program Top Pi preko genomske selekcije i novih tehnologija. To potvrđuje i primjerom nukleus farma koju smo 2016-te pokrenuli u Njemačkoj. Ova farma će funkcionirati uz kompletnu genomsku selekciju, bilježit će pojedinačni unos hrane, vršiće se cjelokupna mjerenja vitalnosti i prirasta, i uvešće se nova tehnologija fenotipizacije za određivanje mesnatosti uz pomoć CT analize.

Na testu za finalni proizvod tovljenika u Njemačkoj su usporedili 4 Pietren linije. Sa spermom koja potječe od tih linija na 6 farmi su oplođivali jedinke od 4 različite linije krmača. Oplođivanja su vršili u maju 2014. godine, a tovljenike kao finalni proizvod su tovili na Haus Düsse test stanici i zaklali su ih na klaonici Westfleisch-a.

Više vijesti