if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
CLOSE

Naši proizvodi

Svi proizvodi

Čiste linije

Topigs Norsvin ima širok spektar osnosvnih linija. Svaka osnovna linija ima svoje specifičnosti. Udruživanjem tih linija možemo da uzgojimo pravi tip svinje za sve situacije. To znači da proizvodimo optimalne odojke i tovljenike za svaku klimu, menadžment i tržište.

Topigs 20

Topigs 20 je krmača laka za održavanje i kroz mali broj prašenja rađa veliki broj odojaka. Topigs 20 je roditeljska krmača, koja tijekom svog produktivnog života proizvodi veliki broj tovljenika visoke kvalitete.

 • Visoka plodnost: veliki broj odojaka po leglu
 • Odlične majčinske karakteristike
 • Jake i mirne, pouzdane noge
 • Proizvodnja vitalnih odojaka, s velikim dnevnim prirastom i dobrom konverzijom hrane

Topigs 40

Topigs 40 ima visok unos hrane i proizvodi veliki broj tovljenika koji imaju veliki prirast i daju polutke visoke kvalitete. Topigs 40 je jaka i vitalna roditeljska krmača, koja također ima dobru učinkovitost čak i na toploj klimi.

 • Snažna krmača, izvanredan unos hrane
 • Ima dobre performanse čak i pod nepovoljnim uvjetima
 • Ne treba joj puno prašenja
 • Dobra iskoristivost, jake noge i velika ujednačenost krmača, dobar estrus
 • Ekonomična proizvodnja odojaka koji postaju jaki tovljenici s visokim postotkom mesnatosti.

Top Pi

Top Pi je nerast koji je izvrstan za integriranu proizvodnju od odojka do tovljenika i koji je pogodan za proizvođače koji žele da zaklana svinja ima dobar oblik i polutke visoke kvalitete.

 • Izvrstan kvalitet polutki, malo masti na leđima, i izvrstan kare
 • Efikasni unos hrane
 • Ujednačenost
 • Dobar kvalitet mesa
 • Jaki i vitalni odojci, niska stopa smrtnosti
 • Efikasna proizvodnja

Talent

Talent nerast je odličan za integrisanu proizvodnju od prašenja do tovljenika koji koristi sistem ishrane ad libitum i ima potrebu za efikasnim tovljenicima za tržište svežeg mesa. Talent daje odojke koja imaju visoki prirast i daju polutke dobrog kvaliteta.

 • Učinkovito potomstvo kombinirano s visokim dnevnim prirastom i dobrom pretvorbom hrane
 • Potomci su pogodni za prehranu po sustavu ad libitum
 • Jednaki i vitalni tovljenici
 • Dobra mesnatost i odlične šunke
 • Izvrsne polutke i kvalitet mesa

Norsvin Duroc

Norsvin Duroc je snažna, produktivna i nemasna terminalna očinska linija. Norsvin Duroc daje odojke koji su vitalni i imaju visoki dnevni prirast.

 • Vitalni odojci sa visokim postotkom mesnatosti
 • Dobra konverzija hrane
 • Visok kvalitet mesa
 • Uzgoj CT tehnologijom

Tempo

Tempo nerast daje vitalno potomstvo. Potomci Tempa imaju visoki prirast, i snažni su od rođenja do kraja proizvodnje. Imaju dobru pretvorbu hrane i nisku stopu smrtnosti.

 • Visoka otpornost i snaga
 • Veliki broj živorođenih odojaka po leglu
 • Jaki, ujednačeni odojci sa brzim prirastom
 • Visok unos hrane i visoke performanse čak i pod nepovoljnim uvjetima
 • Idealni za restriktivnu i tekuću ishranu
 • Dobre šunke i meso izvrsne kvalitete

InGene

Sa InGene susutavom možete proizvoditi Topigs Norsvin krmače na vlastitoj farmi koristeći znanje i podršku Topigs Norsvina. Postajete uzgajivač na vlastitoj farmi i imate izravno koristi od genetskog napredka koji realizira Topigs Norsvin.
Tako pravite farmu zatvorenog tipa; nema potrebe za dovođenje životinja na farmu, nego donosite samo sjeme. Najbolje majčinske linije djedovskih krmača koriste se za proizvodnju novih majčinskih linija djedovskih krmača. Ostali proizvode roditeljske krmače.

Dobivate pristup najboljem genetskom materijalu

Sa Topigs Norsvinovim InGene sustavom možete koristiti najbolji genetski materijal izravno s vrha uzgajivačke piramide vlastite farme.

Iskoristite znanje Topigs Norsvina

Sa InGenom možete iskoristiti znanje Topigs Norsvina. Naši specijalisti podržavaju Vas kod svakog aspekta uzgojne selekcije.

 Postanite dio globalnog uzgojnog programa pomoću Pigbase programa

Vaša farma i njene uzgojne aktivnosti biti će priključene na Pigbase. To znači da krmače na Vašoj farmi mogu biti uključene u obimnu, svjetsku uzgojnu bazu podataka Topigs Norsvina.

 Prednosti InGene

 • Donosite samo sjeme, a ne nove životinje na Vašu farmu; zdravstveni rizik je sveden na minimum.
 • Proizvodite nazimice koje imaju imunitet specifičan za Vašu farmu, i tako stabilizirate zdravstveni status svog krda.
 • Maksimalan genetski napredak prema Vašim potrebama. Podaci o performansama krmača iz Vašeg proizvodnog okruženja su uključeni u genetsku evaluaciju Vaših priplodnih životinja.
 • Prilagođena selekcija koja se bazira na specifičnim karakteristikama farme jednostavno se realizira.
 • Pristup sjemenu nerasta iz nukleusnih majčinskih linija Topigs Norsvina.
 • Jednostavno korištenje: Lako se koristi zahvaljujući integraciji sustava koji upravlja krmačama i prilagođenim savjetima za uzgoj od Pigbasea i InGenea.