if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
CLOSE

VIŠE O NAMA

Pretvorbe hrane

Topigs Norsvin vrijedi za učinkovitog proizvođača svinjskog mesa. TOPIGS genetika daje najvišu konverziju hrane tijekom cijelog ciklusa proizvodnje od prašenja do tovljenika. Cijena hrane je najvažniji trošak u proizvodnji svinja, koji će u budućnosti rasti. Zbog toga je konverzija hrane najvažniji aspekt u proizvodnji svinja. Naša genetika je najefikasnija po pitanju pretvorbe hrane, jer naše krmače i tovljenici imaju dobru pretvorbu hrane i nisku stopu smrtnosti.

Ostali aspekti utjecaja pretvorbe hrane:

Dugovječnost krmača:

TOPIGS krmače su lake za održavanje, one su jake i proizvode legla sa velikim brojem odojaka tijekom života.

Učinkovita laktacija i plodnost:

Rezultat TOPIGS programa za uzgoj krmača daje veliki broj odojaka po leglu i dobru laktaciju.

Vitalna prasad i tovljenici:

Više od 10 godina TOPIGS razvija uzgoj vitalnih odojaka. Rezultat toga su ujednačeni i vitalni odojci.

Niska stopa smrtnosti tovljenika:

TOPIGS svinje su vitalne, što znači da imaju nisku stopu smrtnosti i visoku konverziju hrane.