Pretvorbe hrane

Pretvorbe hrane

Topigs Norsvin vrijedi za učinkovitog proizvođača svinjskog mesa. TOPIGS genetika daje najvišu konverziju hrane tijekom cijelog ciklusa proizvodnje od prašenja do tovljenika. Cijena hrane je najvažniji trošak u proizvodnji svinja, koji će u budućnosti rasti. Zbog toga je konverzija hrane najvažniji aspekt u proizvodnji svinja. Naša genetika je najefikasnija po pitanju pretvorbe hrane, jer naše krmače i tovljenici imaju dobru pretvorbu hrane i nisku stopu smrtnosti.

Ostali aspekti utjecaja pretvorbe hrane:

Dugovječnost krmača:

TOPIGS krmače su lake za održavanje, one su jake i proizvode legla sa velikim brojem odojaka tijekom života.

Učinkovita laktacija i plodnost:

Rezultat TOPIGS programa za uzgoj krmača daje veliki broj odojaka po leglu i dobru laktaciju.

Vitalna prasad i tovljenici:

Više od 10 godina TOPIGS razvija uzgoj vitalnih odojaka. Rezultat toga su ujednačeni i vitalni odojci.

Niska stopa smrtnosti tovljenika:

TOPIGS svinje su vitalne, što znači da imaju nisku stopu smrtnosti i visoku konverziju hrane.